İmar Planı Uygulamaları

Parselasyon Planlarının Hazırlanması 3194 sayılı İmar Kanunu 18. Madde Uygulaması Yola, Yeşile Terk, Ayırma ve Birleştirme İşlemleri İrtifak Hakkı Kurulumu

İmar Planı Uygulamaları