ERZURUM TEİAŞ

ERZURUM TEİAŞ

ERZURUM TEİAŞ

Erzurum TEİAŞ Kurumunun 68.655 Km E.İ Hattına Ait Kamulaştırma Planlarının Hazırlanması ve Ormanlık Saha İzin Dosyalarının Yapım İşi ve Varsa İmar Plan Tadilatının Yapım işi (2015) (KİK:2014/147772)