RASHAT HARİTA PLANLAMA İNŞAAT EMLAK

İmar Barışı'na Dair Her Türlü Hizmet Yapılmaktadır.

İZMİR'DE BİR İNCİ, HİZMETTE BİRİNCİ

İmar Barışı'na Dair Her Türlü Hizmet Yapılmaktadır.

About-3 1

Halihazır Harita Üretimi

Topoğrafik Haritalar Kadastral Haritalar Tematik Haritalar Kentsel Tasarım ve Peyzaj Projeleri Maden Yerüstü Haritaları Batımetrik Haritalar

About-3 1

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Altyapı Bilgi Sistemi Kent Bilgi Sistemi Arazi ve Arsa Bilgi Sistemi Araç Takip Sistemi Ulaşım ve Trafik Bilgi Sistemi Yönetim Bilgi Sistemi

About-3 1

Deformasyon Ölçüleri

Köprü, Viyadük, Tünel ve Otoyollarda Deformasyon Ölçüleri Beton Kemer ve Baraj Deformasyon Ölçüleri Raylı Sistem Deformasyon Ölçüleri

About-3 1

Proje Kontrol ve Müşavirlik

İnşaat Kontrollükleri Altyapı Projeleri Kontrollüğü İçme suyu Projeleri Kanalizasyon Projeleri Doğalgaz Boru Hattı Projelendirme

About-3 1

İmar Planı Uygulamaları

Parselasyon Planlarının Hazırlanması 3194 sayılı İmar Kanunu 18. Madde Uygulaması Yola, Yeşile Terk, Ayırma ve Birleştirme İşlemleri İrtifak Hakkı Kurulumu

About-3 1

İmar Planı Çalışmaları

1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Koruma Amaçlı İmar Planı

About-3 1

Gayrimenkul Danışmanlığı

Kamu Arazilerinin Tespiti ve Ülke Ekonomisine Kazandırılması Mega Projeler İçin Ülke Genelinde Yer Tespiti

Çalışmalarımız

news1

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İNCELE
news1

MUŞ İL ÖZEL İDARESİ

MUŞ İL ÖZEL İDARESİ

İNCELE
news1

ÇANAKKALE BELEDİYESİ

ÇANAKKALE BELEDİYESİ

İNCELE
news1

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İNCELE
news1

ERZURUM TEİAŞ

ERZURUM TEİAŞ

İNCELE
news1

BATMAN İL ÖZEL İDARESİ

BATMAN İL ÖZEL İDARESİ

İNCELE